Land
de nl ch it fr uk lu gr pl Gartenbau-Versicherung in Europa

Gartenbau-Versicherung: telers verzekeren telers

Gartenbau-Versicherung VVaG werd in 1847 opgericht in Duitsland. De belangrijkste taak en doelstelling waren om tuinbouwbedrijven de best mogelijke dekking tegen faire voorwaarden te garanderen. Met deze taak in gedachten is Gartenbau-Versicherung sinds het ontstaan uitgegroeid tot een succesvolle gespecialiseerde verzekeraar voor de tuinbouw. De gedachte 'telers verzekeren telers' is nog altijd actueel. Want optimale verzekeringsproducten, gericht op de speciale behoeften in de tuinbouw, zijn daarbij net zo belangrijk als een professioneel advies over risicomanagement. Onze medewerkers hebben daarom overwegend een tuinbouwopleiding gevolgd. Door opleiding en werkervaring is iedere medewerker volledig op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in de moderne glastuinbouw.

Gartenbau-Versicherung is een onderlinge waarborgmaatschappij. Daardoor hebben onze leden via gekozen organen - de vergadering van de ledenvertegenwoordigers en de raad van commissarissen - invloed op alle fundamentele beslissingen van het bedrijfsbeleid. Tot de ledenvertegenwoordigers en de raad van commissarissen behoren vooraanstaande en ervaren ondernemers uit de tuinbouw. Alle bedrijfsbeslissingen worden binnen de eigen commissies genomen, in het bijzonder door het bestuur. Voorop staat het principe van autonomie en de onafhankelijkheid van aandeelhoudersbelangen.

up