Land
de nl ch it fr uk lu Gartenbau-Versicherung in Europa

Late hagel in Noord-Duitsland

Aan het einde van de hoogzomerse week eind augustus veroorzaakte een hevig noodweer met hagelstenen in het noorden van Duitsland, bij Hamburg, aanzienlijke schade in de tuinbouw. Sommige hagelstenen waren zo groot als walnoten. Deze vielen op zondag 28 augustus vooral in de omgeving van Bergedorf, een gebied in het zuidoosten van Hamburg. De meeste schade werd aangericht in de streek Vierlande, die onder Bergedorf valt.
In deze streek zijn een groot aantal tuinbouwbedrijven gevestigd. Bij Gartenbau-Versicherung (GV), die in Nederland samenwerkt met verzekeraar Delta Lloyd, werden ruim 60 schadegevallen gemeld. Bij twee derde daarvan gaat het om glastuinbouwbedrijven. Over het algemeen ging het om kleinere schadegevallen van 20 tot 60 ruiten. Bij ongeveer 15 bedrijven zijn echter tot wel 800 ruiten gesneuveld. De gewassen in deze kassen hebben ook noemenswaardige schade geleden. In de getroffen regio zijn meerdere bedrijven waar snijrozen worden geteeld. Daar heeft de actuele snij oogst flinke schade opgelopen. Maar ook de volgende oogst zou schade kunnen oplopen als het plaatsen van nieuwe ruiten langer dan twee à drie weken op zich laat wachten.
De gewassen in de open lucht hebben ook onder de hagel geleden. Vooral de grootbladige snijbloemen zoals zonnebloemen en dahlia's, maar ook het snijgroen zoals de bergenia's.
De dag na het noodweer waren medewerkers van Gartenbau-Versicherung al ter plaatse om de schade op te nemen. Door het aantal schadegevallen en omdat er nog een schatting gemaakt moet worden van de gewasschade, zijn er op dit moment nog geen definitieve cijfers over de totale omvang van de schade bekend. GV gaat uit van een bedrag tussen een half miljoen en een miljoen euro aan verzekerde schade. (GV)

Op 28 augustus veroorzaakte een zware hagelbui bij meer dan 60 tuinbouwbedrijven bij Hamburg (Vierlande) aanzienlijke glasschade en schade aan gewassen in het open veld. (Foto: GV)

up