Land
de nl ch it fr uk lu gr pl Gartenbau-Versicherung in Europa

HORTISECUR®

Installaties en apparatuur

Moderne installaties en geavanceerde apparatuur zijn het hart van uw bedrijfsproces. Een vitaal hart. Schade aan installaties en apparatuur kan grote financiële gevolgen met zich meebrengen. Deze risico's mogen uw continuïteit nooit in gevaar brengen. Met HORTISECUR® beschikt u over een verzekering die rekening houdt met de technische- en technologische ontwikkelingen binnen uw bedrijf.

Wat is er precies verzekerd?

 • Verwarmings-/koelinstallatie
 • Warmtekrachtinstallatie
 • Trafo installatie
 • Watervoorzieningsinstallatie
 • Scherminstallatie
 • Elektrische-, belichtings- en verlichtingsinstallatie
 • Proces-automatiseringsapparatuur
 • Interne transportsystemen
 • Teeltsystemen met tafels of rolcontainers
 • Sorteer- en verwerkingsapparatuur
 • Spuitrobots

Meer informatie:

Voorwaarden HORTISECUR Bedrijfsuitrusting – L03.223F

Verzekering bescherming tegen:

Brand Natuur Uitgebreid (o.a. klappende silo’s en zware regenval) Droogstoken Extra ( o.a. eigen gebrek aan installaties) Diefstal Inductie door bliksem
up