Land
de nl ch it fr uk lu gr pl Gartenbau-Versicherung in Europa

HORTISECUR®

Bedrijfsinventaris en bedrijfsvoorraden

In uw bedrijfsgebouwen kan de waarde van inventaris en voorraden flink oplopen. Bij schade wilt u geen stagnatie in uw bedrijfsvoering. Daarom is HORTISECUR® optimaal toegesneden op het grote belang van alles wat maar in uw bedrijfsgebouw staat.

Wat is er precies verzekerd?

Bedrijfsinventaris
Alle roerende zaken die u langer dan één productieproces gebruikt. Denk hierbij aan kantoorinventaris, intern transportmiddelen, veilingkarren, weegschalen, etc.

Bedrijfsvoorraden
Dit zijn alle hulpmiddelen die u eenmalig gebruikt. Hieronder vallen: brand- en meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, substraten, kantinevoorraden, verpakkingsmaterialen en dergelijke.

Meer informatie:

Voorwaarden HORTISECUR Bedrijfsuitrusting – L03.223F

Verzekering bescherming tegen:

Brand Natuur Uitgebreid (o.a. klappende silo’s en zware regenval) Extra (o.a. eigen gebrek installaties) Diefstal Inductie door bliksem
up