Land
de nl ch it fr uk lu gr Gartenbau-Versicherung in Europa

Risicomanagement

Actief risicomanagement is de basis voor een individueel op het bedrijf toegesneden verzekeringspakket. Aan elke polis gaat daarom een zorgvuldige risicoanalyse vooraf. Samen met u als ondernemer en met uw tussenpersoon wordt besproken op welke wijze de risico's het best beheersbaar zijn. Dit kan door het nemen van praktische maatregelen of het afdekken van een risico door een toegespitste verzekering.

Risicomanagement betekent voor ons niet alleen het gesprek met de afzonderlijke teler. Ook de actieve medewerking aan het ontwikkelen en instandhouden van normen en algemene veiligheidsvoorschriften in de tuinbouw horen daarbij.

Schakel tussen glastuinbouwbedrijven en de toeleveringsindustrie

Via uitgebreide contacten met de in de tuinbouw actieve toeleveranciers en onderzoeksinstellingen en de medewerking van beide maatschappijen in commissies van branche- en vakorganisaties staat onze medewerkers de benodigde specialistische kennis en achtergrondinformatie ter beschikking. Samen met Nationale-Nederlanden ziet Gartenbau-Versicherung zichzelf bovendien ook als schakel tussen glastuinbouwbedrijven en de toeleveringsindustrie. Zo stellen wij onze ervaringen ook aan de toeleveranciers ter beschikking en formuleren we van daaruit richtlijnen ter verbetering van de bedrijfsvoering en de bedrijfszekerheid.

up